Електрообзавеждане на производството

Специалност: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО.

Професия: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР.

Прием след VІІ клас.

Срок на обучение: 5 години.

Степен на образование: средно.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и втора степен на професионална квалификация.

Учениците усвояват знания за устройството и действието на електрическите машини и апарати и умения за изграждане и експлоатация на електрически инсталации и електрообзавеждане.
Специалност с голямо приложение в:
– Строителството като електрообзавеждане на новоизграждащи се производствени обекти – силови, осветителни, сигнални, управляващи и защитни електрически инсталации;
– поддръжката на електрическите съоръжения и инсталации в производствени предприятия;
– пусково-настройващи лаборатории и сервизи;
– електроснабдителни и електроразпределителни фирми.