Реализирани проекти

Еразъм+

Европейски иновации в хардуера и софтуера за мултимедийна обработка

Европейски опит в ефективното използване на Интернет приложения

Леонардо да Винчи

Европейска практика в изграждането на компютърните мрежи

Европейска практика в света на компютрите