Европейска практика в света на компютрите

Проект № 2012-1-BG1-LEO01-06795
Мярка „Мобилност“, Програма „Леонардо да Винчи“, Програма „Учене през целия живот“

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

Цели на проекта
Настоящият проект има за основна цел да подпомогне в дългосрочен план професионалния напредък на учениците, като им предлага възможност за нов професионален практически опит по основните аспекти на тяхното обучение в компютърната област.
– Повишаване на професионалния опит и техническите компетенции на участниците на съвременно ниво, с високи критерии за качество, което да им осигури по-добър шанс в тяхната бъдеща професионална реализация
– Повишаване на езиковата култура на участниците, да могат да изпълняват устни и писмени инструкции на английски при изпълнение на практически задачи
– Участниците в обучителната практика да придобият нови социални контакти и нови лични умения в нова за тях културна среда

Мобилността включва 20 ученици от специалности Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи и Възобновяеми енергийни източници от ПГЕ „Христо Ботев“- град Монтана. Обучителната триседмична практика ще бъде организирана от партньора M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Mobility European Projects Granada)® Гранада, Испания за период от 31.03.2013 до 20.04.2013 г.

Очаквани резултати от реализирането на проекта
– Нашите ученици да се запознаят с нови технологични средства в условията на реална работна среда
– Благодарение на проекта младите хора да повишат професионалните си умения, да получат по-големи шансове да се реализират професионално след завършването на средното си образование

Страницата ни във фейсбук