Мерки срещу коронавируса

Наредба № Н-1 COVID-19 15.03.2024 г.

Демонстрация на тестване с V-CHEK Sars-CoV-2 Rapid Ag Test Kit

За актуална информация, следете следните сайтове:

Регионална здравна инспекция Монтана

Област Монтана

Министерство на здравеопазването

Министерство на вътрешните работи

Как да предпазим себе си и другите – презентация на Министерство на здравеопазването

Как да се предпазите от COVID 19 и да намалите разпространението му?

СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ, наложени от властите в България, от специалния щаб за борба с коронавируса и препоръките на Световната здравна организация:
Трябва да се спазват строги хигиенни мерки. От министерство на здравеопазването препоръчват:
Мерки за лична защита
– Добра хигиена на ръцете.
– Кихайте и кашляйте в салфетка или в лакътя си. След това изхвърлете салфетката и измийте ръцете си.
– Здравите хора няма нужда от маски.
Мерки за средата
– Чистете редовно най-често използваните повърхности и предмети.
– Не споделяйте предмети.
– Осигурете добра вентилация на помещенията.
Мерки в социална среда
– Стойте на поне 2м разстояние от хора със симптоми
– Изолация на хора със симптоми
Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.
Информирайте се всеки ден от националните медии.