Компютърни мрежи

Специалност: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ.

Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ.

Прием след VІІ клас.

Срок на обучение: 5 години.

Степен на образование: средно.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Специалността предлага обучение за работа с компютърни мрежи, системна администрация и компютърен хардуер. Изучават се Автоматизация на проектирането в електрониката, Комуникационна техника и технологии, Глобални мрежи, Мрежови технологии и протоколи, Изграждане и диагностика на компютърни мрежи, Вградени микрокомпютърни системи, Системна администрация и др.
Завършилите пълния курс на обучение по професията трябва да умеят да окабеляват, монтират и оживяват сами или в екип произволна локална компютърна мрежа, да я свързват към Интернет и да инсталират необходимия за нейната работа софтуер.
Да умеят да конфигурират,тестват, диагностицират и отстраняват проблеми и дефекти в мрежовата среда.

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ
Работа в областта на:

  1. Микропроцесорни фамилии и специализиран хардуер
  2. Архитектура на компютърни мрежи
  3. Кабелна система и преносни среди
  4. Мрежови хардуер
  5. Мрежови софтуер
  6. Локална компютърна мрежа, свързана към Интернет
  7. Изграждане, поддържане и защита на мрежова среда

РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите „Компютърни мрежи“ се развиват успешно като системни администратори, мрежови специалисти и са отлично подготвени да продължат висше образование в широк спектър от инжинерингови специалности.

ПРЕДИМСТВА НА СПЕЦИАЛНОСТТА
Това е специалност особено актуална днес, във време на свързаност на света, онлайн обучение и работа.