Специалности

Компютърна техника и технологии
Компютърни мрежи
Автомобилна електроника
Електрообзавеждане на производството
Машини и системи с ЦПУ
Спедиция, транспортна и складова логистика