История

Историята на нашата гимназия е тясно свързана с развитието на града, областта и Северозападна България. От януари 1959 година, при новото райониране на страната, град Монтана от околийски град, подчинен на Враца, е обявен за окръжен център. Постепенно се разкриват предприятия и организации, обслужващи дейността на новия окръг, нови производствени дейности поемат работната ръка. В града съществуват две смесени гимназии, Техникум по машиностроене и уредостроене, Търговска гимназия, основни и начални училища. Тези училища не могат да осигурят квалифицирани кадри за бързата индустриализация на района, за изграждането на мощната материално-техническа база. В града още от 1958 година е създадено поделение „Електроснабдяване“ като самостоятелен електроснабдителен район за пренос, трансформация и разпределяне на електрическа енергия. През май 1961 година е създаден завод „Електроакустика“ за производство на нискочестотни усилватели и звукозаписваща техника. През ноември 1961 година в Окръжната станция на съобщенията са пуснати в действие телеграфни съоръжения за далечно автоматично телеграфно избиране на окръжните градове. Техниката се развива, а кадри липсват. Затова Изпълнителният директор на Окръжния народен съвет предлага на града да се създаде техникум по електротехника.

Така със заповед № Т – 21а от 11 август 1962 година е създадено първото в Северозападна България електротехническо училище – Техникум по електротехника, град Михайловград. За директор е назначен Симеон Момчилов, който заедно с първите 21 учители от 1 септември 1962 година организира приема на първите курсисти и подготвя първата учебна година. Тя започва в сградата на Икономическия техникум, където по това време заедно учат три училища. В началото липсват и най-елементарните условия за учебновъзпитателна дейност. Няма помещения за работилници и лаборатории, за машини и инструменти изобщо не може да се мисли, поради липсата на финанси. Непопълнените учителски места поради липса на специалисти се заемат от младежи, току що завършили средното си образование и отбили военната си служба, без опит и педагогическа подготовка. Изправен пред тези трудности, колективът от учители и ученици не се стъписва, а започва сам да създава условията. Мазетата на Икономическия техникум са разчистени и с общ труд са превърнати в стругарска работилница и силнотокова работилница и лаборатория. Сградата до трафопоста при Черния мост е превърната в слаботокови работилници, метална и шлосерска работилница.

Оценявайки приноса на техникума в промишлеността в региона и бъдещите му перспективи, през 1966 година започва строежът на новата сграда. Строителните работници действат, но заедно с тях всеки ден са учителите и учениците. Сутрин – на училище, след обяд на новостроящата се сграда. Учебните занятия на 15 септември 1968 година започват в новата сграда. Започва благородна борба между учители, майстори и ученици кой кабинет ще бъде естетически най-добре оформен. Официалното откриване е на 4 ноември 1968 г.

Известни личности, завършили нашето училище:
Златко Живков – кмет на град Монтана
Ивайло Алексиев – бивш заместник-областен управител
Иван Иванов – собственик на фирма „Ирели”
инж. Теменужка Георгиева – дългогодишен директор на гимназията
инж. Гаврил Гаврилов – ЕСО ЕАД
инж. Любомир Езекиев – ЧЕЗ
Пламен Марков – бивш депутат
Йордан Василев – бивш депутат
инж. Данчо Ангелов – МБАЛ Монтана
инж. Николай Върбанов – директор ПГССМ
Славко Димитров – дългогодишен треньор на баскетболния отбор – жени, гр. Монтана
Теодор Тодоров – волейболист, съзтезател на националния отбор
Владимир Николчев, футболист на Монтана, Левски и Спартак (Варна)

Настоящи учители, завършили нашата гимназия:

инж. Иван Александров
инж. Ваня Мартинова
инж. Цветко Говедарски
инж. Цветан Григоров
Георги Ангелов
Петър Гергов
Иван Ликов
инж. Георги Тодоров

 

Част от историята на гимназията…

С благодарност към господата Иван Мирянов и Георги Данчев за предоставеното архивно видео от 1973 г.