Екип

Ръководство:

инж. Добри Александров – директор

Грета Петкова – заместник-директор учебна дейност

Пепа Ангелова – заместник-директор административно-стопанска дейност

Преподаватели:

Соня Борчева – старши учител, Български език и литература

Валентина Славкова – учител, Български език и литература

Даниела Антониева – старши учител, Английски език

Галя Пламенова – старши учител, Английски език

Борислава Борисова – старши учител, Английски език

Мария Петрова – старши учител, Немски език

инж. Петя Чукашка – учител, Математика

Анелия Любомирова – учител, Математика; Физика и астрономия

Младенка Григорова – учител, История и цивилизации

Елена Салтирова – учител, География и икономика

Анита Върбанова – старши учител, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование

Соня Младенова – старши учител, Философски цикъл

Георги Ангелов – старши учител, Физическо възпитание и спорт

Петър Гергов – старши учител, Физическо възпитание и спорт

Илияна Аврамова – учител, Икономика

инж. Юлияна Велкова – старши учител, Теоретично обучение

инж. Захаринка Тодорова – старши учител, Теоретично обучение

инж. Ваня Мартинова – старши учител, Теоретично обучение

инж. Елка Сеферинова – старши учител, Практическо обучение

инж. Цветан Григоров – старши учител, Практическо обучение

инж. Нонка Илиева – старши учител, Теоретично обучение

инж. Иван Александров – старши учител, Практическо обучение

инж. Цветко Говедарски – старши учител, Практическо обучение

инж. Георги Тодоров – учител, Теоретично обучение

инж. Албена Никодимова, учител Теоретично обучение

инж. Цветан Тодоров, учител Практическо обучение

инж. Радина Трифонова, учител

Непедагогически персонал:

Анелия Шарева – завеждащ административна служба

Вера Иванова – касиер, счетоводител

Кръстин Ненов – домакин

Илиян Спасов – електротехник

Даниела Иванова – чистач/хигиенист

Анна Найденова – чистач/хигиенист