Седмично разписание

Седмично разписание на часовете по теория на класовете за II учебен срок на 2023/2024

Седмично разписание на часовете по теория на учителите за II учебен срок на 2023/2024

Седмично разписание на часовете по практика на класовете за II учебен срок на 2023/2024

Седмично разписание на часовете по практика на учителите за II учебен срок на 2023/2024